Η ομάδα μας

Η εταιρεία μας, Onset IΚΕ, ιδρύθηκε το 2017 ως εξέλιξη της Computer Lab (1986) με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης σε επιχειρήσεις της Ελλάδος και ειδικότερα στον κλάδο των διανομών. Έχοντας εντρυφήσει και κατανοήσει σε βάθος τις ιδιαιτερότητες του χώρου αυτού, συνεργαστήκαμε εντατικά με – την ίσως δυναμικότερη εταιρεία εμπορολογιστικού λογισμικού (ERP) στην Ελλάδα, την Softone από την οποία και πιστοποιηθήκαμε.

Επιπλέον, βάσει της εμπειρίας μας και για να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς, αναπτύξαμε την λύση CloudSales για συσκευές android αυτοματοποιώντας την παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση επί αυτοκινήτου (XVAN) καθώς και την διαχείριση της αποθήκης (WMS) με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Από το 2019, έχουμε πιστοποιηθεί με ISO 27001 που διασφαλίζει ότι η εταιρεία έχει τις διαδικασίες, τους ελέγχους και τις δικλείδες ασφαλείας που εγγυώνται και διασφαλίζουν τα δεδομένα που μας εμπιστεύονται οι πελάτες με το να μας αναθέτουν την μηχανογράφηση τους.
Η εταιρεία μας προς το παρόν στελεχώνεται από 10 υψηλά καταρτισμένους συνεργάτες. Αποτελεί έναν από τους μεγάλους διανομείς της Softone.
Σκοπός μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη μας σαν εταιρεία επιλέγοντας καινούρια αξιόλογα στελέχη και η καθιέρωση της στον χώρο της μηχανογράφησης των διανομέων τροφίμων στην Ελλάδα.